• ZAPRASZAMY NA REKRUTACJĘ ONLINE

Z życia Platerek

Komunikaty:

Platerki - dziewczyny z charakterem

Czekamy na Ciebie!

Prywatne Żeńskie Szkoły im. Cecylii Plater-Zyberkówny to placówki edukacyjne z ponad 130-letnią tradycją. Kształcimy dziewczyny w duchu tradycji chrześcijańskich i patriotycznych, by stały się niezależnymi i mądrymi kobietami – obywatelkami i uczestniczkami życia społecznego, tak jak przedwojenne absolwentki – uczestniczki Powstania Warszawskiego, Solidarności, Okrągłego Stołu. Z XIX-wiecznej przeszłości Szkół i idei naszej Założycielki czerpiemy radę, patrząc w przyszłość, by przygotować nasze uczennice jak najlepiej do życia w XXI wieku. Staramy się wykorzystywać ich potencjał poprzez zachęcanie zarówno do nauki gotowania i majsterkowania, jak i programowania czy chemii.

Powody, dla których warto zostać Platerką

– pełna ścieżka edukacyjna od przedszkola do matury 
– renoma podparta tradycją 
– bardzo dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych 
– indywidualizacja procesu nauczania – tutoring 
– wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich 
– doborowa kadra pedagogiczna 
– poszerzona oferta edukacyjna 
– rozszerzony program języków obcych 
– przygotowanie do językowych egzaminów zewnętrznych 
– twórcze środowisko 
– stypendia naukowe i socjalne 
– XIX-wieczna kamienica w centrum Warszawy 
– bezpieczne otoczenie 

Nasze motto: Maksimum wymagań – maksimum pomocy

Dlaczego szkoła żeńska?

Mimo że w ostatnich latach w Polsce pojawiają się kolejne szkoły niekoedukacyjne lub posiadające klasy męskie i żeńskie, wciąż odsetek osób uczęszczających do takich placówek, w porównaniu z wieloma krajami, jest niewielki. W Wielkiej Brytanii ponad 400 szkół, uważanych powszechnie za elitarne, to szkoły niekoedukacyjne. Podobnie sytuacja wygląda w Japonii, zaś w Australii ponad 20% placówek edukacyjnych to szkoły tylko dla chłopców lub dla dziewcząt. W samych Stanach Zjednoczonych, gdzie wyrażono zgodę, aby wewnątrz jednej placówki państwowej nastąpił podział na klasy męskie i żeńskie, ponad 500 szkół państwowych zdecydowało się na ten krok w ciągu ostatnich piętnastu lat.

Szkoły niekoedukacyjne szczycą się zdecydowanie lepszymi wynikami nauczania i opinią , że swoim wychowankom zapewniają bardziej dostosowane do ich potrzeb naturalnych warunki rozwoju. Wychodząc naprzeciw różnicom rozwojowym i chęci ukształtowania kulturalnej, otwartej na świat kobiety, dobiera takie metody pracy dydaktycznej i wychowawczej, aby były najlepsze dla dziewczyn.  Zwracamy uwagę na wszystkie bodźce, które wpływają na komfort pracy dzieci, od temperatury otoczenia i oświetlenia począwszy, na szybkości przyswajania materiału i potrzebie zdrowej rywalizacji w grupie rówieśniczej skończywszy.

W dzisiejszych czasach kształcenie zróżnicowane lub edukacja zróżnicowana (bo tak powinno się nazywać szkoły niekoedukacyjne),  to zazwyczaj szkoły elitarne i religijne. Nasza jest szkołą świecką, wychowującą w tradycji chrześcijańskiej. Nie zamykamy drzwi przed dziećmi innych wyznań lub systemów wartości. Dzięki temu uczymy otwartości i szacunku.

W naszej szkole nauczyciele to przewodnicy, którzy pomagają w wyborze dobrego rozwiązania i podają pomocną dłoń w chwilach zwątpienia.

Mamy na celu ukształtowanie kobiety z charakterem idącej pewnie przez życie.